تولید و خرید و فروش پالت چوبی
شرکت خاوران پالت

مشخصات پالت چوبی

وزن: 20 کیلوگرم

ابعاد: 15*100*180

مواد اولیه:

تحمل بار در حالت ثابت:6000 کیلوگرم

تحمل بار در حالت متحرک: 1550 کیلوگرم

تعداد جایگیری در کانتینر:


این پالت مناسب حمل و نقل دارو است.اما برای موارد دیگر نیز می تواند استفاده شود.  ابعاد آن در حدود 1016 × 1016 میلی متر است.