تولید و خرید و فروش پالت چوبی
شرکت خاوران پالت

مشخصات پالت چوبی

وزن:15 کیلوگرم

ابعاد: 15*110*130

مواد اولیه:

تحمل بار در حالت ثابت: 4000 کیلوگرم

تحمل بار در حالت متحرک: 1250 کیلوگرم

تعداد جایگیری در کانتینر: 380 pcs


این پالت چوبی دارای ابعاد 889 × 1156 بوده و به استاندارهای کانتیتر های حمل ونقل نزدیک است . بنا بر این از این پالت چوبی می توانید برای صادارت محولات خود استفاده کنید