تولید و خرید و فروش پالت چوبی
شرکت خاوران پالت

پالت چوبی می تواند بارها مورد استفاده قرار بگیرد و برای حمل و نقل کالاهای مختلف استفاده شود. فرض کنید تولید کننده ای برای رساندن محصولاتش  به بازار پالت چوبی تهیه کند، مسلما او بعد از فروش محصولاتش دیگر نیازی به پالت چوبی ندارد . از این پالت چوبی می توان چند بار دیگر استفاده کرد. به همین دلیل است که بازاری به نام خرید و فروش پالت چوبی دست دوم شکل گرفته و این کار از دور ریز بسیار زیاد پالت چوبی جلوگیری می کند.

پالت های چوبی دست دوم همچون پالت نو می تواند با ابعاد مختلف و برای کاربردهای مختلف به فروش برسد. در این میان اگر واسطه ای وجود داشته باشد تا بتواند فروشنده یک پالت چوبی دست دوم را به خریدار آن مرتبط کند کار بسیار راحت تر و سریع تر بوده و همان طور که گفته شد از دور ریز پالت های چوبی جلوگیری کند