تولید و خرید و فروش پالت چوبی
شرکت خاوران پالت

در جدول زیر شما می توانید ابعاد، وزن، تحمل بار در حالت متحرک و ثابت و تعداد جایگیری در کانتینر هریک از پالت های چوبی را با یک دیگر مقایسه کنید:

نام پالت وزن پالت (کیلو گرم) ابعاد پالت (سانتی متر) تحمل بار ثابت (کیلو گرم) تحمل بار متحرک (کیلو گرم) تعداد جایگیری (عدد)
پالت چوبی کد c10 18 20*120*120 5000 1375 -
پالت چوبی کد c13 13 15*100*120 3000 1000 450
پالت چوبی کد c14 15 15*110*130 4000 1250 380
پالت چوبی کد c15 18 15*110*130 5000 1700 380
پالت چوبی کد c16 20 15*100*180 6000 1550 -
پالت چوبی کد c17 12.5 17*80*120 3000 1000 500
پالت چوبی کد c18 14 15*120*120 2500 1000 -
پالت چوبی کد c19 7 15*60*90 1000 600 1000
پالت چوبی کد c25 17.5 15*100*120 4000 1500 400
پالت چوبی کد c26 7 19.5*35*55 1500 500 -
پالت چوبی کد c28 12.5 15*80*120 3000 1000 380

 

 

مقایسه پالت های پلاستیکی